HanDs
管理员

[7月漏洞公开] 北京工商局getshell rt

详细说明:

a.png

b.png

c.png

d.png

e.png

漏洞证明:

f.png

修复方案:

修复


学习中请遵守法律法规,本网站内容均来自于互联网,本网站不负担法律责任
北京
#1楼
发帖时间:2016-7-11   |   查看数:0   |   回复数:0
游客组
快速回复